دکتر ترنگ آقابیگی: ایمپلنت دندان چیست؟

دکتر ترنگ آقابیگی: ایمپلنت دندان چیست؟
ایمپلنت دندان یک پایه تیتانیومی است که با  با سلول های بدن سازگاری دارد. از ایمپلنت های دندانی به جای یک یا چند دندان از دست رفته استفاده می شود. بعد از قراردادن ایمپلنت به وسیله دندانپزشک در درون استخوان فک، با استخوان سازی سلول های استخوان ساز در ایمپلنت، استخوان فک به ایمپلنت به […]

دکتر ترنگ آقابیگی: ایمپلنت دندان چیست؟

ایمپلنت دندان یک پایه تیتانیومی است که با  با سلول های بدن سازگاری دارد. از ایمپلنت های دندانی به جای یک یا چند دندان از دست رفته استفاده می شود. بعد از قراردادن ایمپلنت به وسیله دندانپزشک در درون استخوان فک، با استخوان سازی سلول های استخوان ساز در ایمپلنت، استخوان فک به ایمپلنت به […]
دکتر ترنگ آقابیگی: ایمپلنت دندان چیست؟

Tags: