دکتر احمدی لاریجانی

دکتر احمدی لاریجانی
– دکتر اسدالله احمدی لاریجانی در سال 1376 از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل شدند و در حال حاضر بیست سال سابقه فعالیت در حیطه دندانپزشکی دارند. – مطب دکتر احمدی لاریجانی نیز حدود 11سال است که افتتاح شده و با کادری مجرب و فارغ التحصیل از دانشگاههای مطرح کشور و پیشرفته ترین و به روزترین […]

دکتر احمدی لاریجانی

– دکتر اسدالله احمدی لاریجانی در سال 1376 از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل شدند و در حال حاضر بیست سال سابقه فعالیت در حیطه دندانپزشکی دارند. – مطب دکتر احمدی لاریجانی نیز حدود 11سال است که افتتاح شده و با کادری مجرب و فارغ التحصیل از دانشگاههای مطرح کشور و پیشرفته ترین و به روزترین […]
دکتر احمدی لاریجانی

Tags: