دکتر احمدی لاریجانی: چه موقع کاشت ایمپلنت پس زده می شود

دکتر احمدی لاریجانی: چه موقع کاشت ایمپلنت پس زده می شود
گاهی اوقات افراد مدت زمان زیادی بین کاشت ایمپلنت و کشیدن دندان های خود فاصله می اندازند و این امر باعث عدم درمان موفقیت آمیز و پس زدن ایمپلنت به وسیله لثه و استخوان فک می شود. برای پیشگیری از بروز این مشکل می توانید از روش های مختلفی کمک بگیرید. دانستنی هایی پیرامون ایمپلنت […]

دکتر احمدی لاریجانی: چه موقع کاشت ایمپلنت پس زده می شود

گاهی اوقات افراد مدت زمان زیادی بین کاشت ایمپلنت و کشیدن دندان های خود فاصله می اندازند و این امر باعث عدم درمان موفقیت آمیز و پس زدن ایمپلنت به وسیله لثه و استخوان فک می شود. برای پیشگیری از بروز این مشکل می توانید از روش های مختلفی کمک بگیرید. دانستنی هایی پیرامون ایمپلنت […]
دکتر احمدی لاریجانی: چه موقع کاشت ایمپلنت پس زده می شود

Tags: