در صورت تاخیر در بلوغ چه کار باید کرد؟

در اولین قدم بایستی نزد پزشک متخصص غدد مراجعه نمود. پزشک با انجام معاینه و برخی آزمایشات هورمونی و گاهی سونوگرافی و رادیولوژی اغلب به علت تاخیر بلوغ دست می یابد. در تعدادی از افراد ممکن است نیاز به مطالعات کروموزومی پیدا شود. این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط […]

اسکای نیوز

اندروید

Tags: