درمان منوراژی در خانه

درمان منوراژی در خانه
منوراژی به سیکل عادت ماهیانه سنگین گفته می شود که با خونریزی های طولانی و دردناک همراه باشد. این عارضه به دلایل هورمونی یا مشکلات رحمی ممکن است در بانوان پدید بیاید. برای رفع این عارضه می توانید از روش های درمانی گیاهی کمک بگیرید. در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. […]

درمان منوراژی در خانه

منوراژی به سیکل عادت ماهیانه سنگین گفته می شود که با خونریزی های طولانی و دردناک همراه باشد. این عارضه به دلایل هورمونی یا مشکلات رحمی ممکن است در بانوان پدید بیاید. برای رفع این عارضه می توانید از روش های درمانی گیاهی کمک بگیرید. در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. […]
درمان منوراژی در خانه

Tags: