خوردن شیر موز، در وعده ی صبحانه، باعث لاغری می شود.

خوردن شیر موز، در وعده ی صبحانه، باعث لاغری می شود.
محمد تقی انوشه متخصص تغذیه گفت: خوردن مخلوط موز به همراه شیر کم چرب، نوشیدنی مقوی، کم کالری و سیر کننده برای افرادی است که در رژیم لاغری به سر می برند. شیر موز به دلیل خواص بی نظیر و خاصیت سیر کنندگی به عنوان یک صبحانه رژیمی، در افراد دارای اضافه وزن، توصیه می […]

خوردن شیر موز، در وعده ی صبحانه، باعث لاغری می شود.

محمد تقی انوشه متخصص تغذیه گفت: خوردن مخلوط موز به همراه شیر کم چرب، نوشیدنی مقوی، کم کالری و سیر کننده برای افرادی است که در رژیم لاغری به سر می برند. شیر موز به دلیل خواص بی نظیر و خاصیت سیر کنندگی به عنوان یک صبحانه رژیمی، در افراد دارای اضافه وزن، توصیه می […]
خوردن شیر موز، در وعده ی صبحانه، باعث لاغری می شود.

Tags: