خطوط روی دست و این فواید و تاثیرات مفید

خطوط کف دست چه اطلاعاتی به ما میدهند چه نکاتی را برای ما روشن میسازند و از آینده ما چه خبرهایی به ما میدهند در ادامه مطلب به این شخصیت شناسی با این خطوط بیشتر میپردازیم به خطوط افقی و منحنی روی مچ دستتان که کف دستتان را از مچ جدا می‌کند، خطوط دستبند می‌گویند. […]

خبر دانشجویی

تکست آهنگ

Tags: