خستگی همسر پس از رابطه زناشویی

 چرا آقایان پس از برقراری رابطه جنسی و اتمام آن به خوابی عمیق فرو میروند علت این امر چیست چرا این حالت برای آن ها به وجود می آید این خواب آلودگی امری طبیعی است یا همسر شما فقط  پس از نزدیکی خسته می شود این اتفاق زیاد می افتد که مردان بعد از رابطه […]

میهن دانلود

مجله اینترنتی

Tags: