حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی

حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی
  این خواننده که از رفتن به مطب دندانپزشکی می ترسید بالاخره همراه با 6 نفر بادی گارد این کار را انجام داد و همه طرفدارانش را شگفت زده کرد او در گفتگو با خبرنگاران بارها درباره تنفرش از رفتن به مطب دندانپزشکی و نشستن بر روی صندلی آن سخن گفته است ترس از دندان‌پزشکی […]

حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی

  این خواننده که از رفتن به مطب دندانپزشکی می ترسید بالاخره همراه با 6 نفر بادی گارد این کار را انجام داد و همه طرفدارانش را شگفت زده کرد او در گفتگو با خبرنگاران بارها درباره تنفرش از رفتن به مطب دندانپزشکی و نشستن بر روی صندلی آن سخن گفته است ترس از دندان‌پزشکی […]
حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی

تکنولوژی جدید

Tags: