تولد نوع نادر نوزاد درهند

  این نوازد عجیب الخلقه با مغز نصفه به دنیا آمد و همه پرستاران و پزشکان بخش زایمان را به تعجب واداشت چشمان از حدقه بیرون زده این نوزاد بسیار غیرعادی هستند بی توجهی مادر به توصیه های پزشکان و عدم مراقبت ها و انجام آزمایش ها و سونوگرافی های روتین بارداری نتیجه به دنیاآمدن […]

دانلود آهنگ جدید

میهن دانلود

Tags: