تمرین همدلی با شریک زندگی

تمرین همدلی با شریک زندگی
بهتر است با همسرتان تمرین همدلی کنید و سعی کنید به هم از لحاظ روحی نزدیک تر شوید و  احساساتتان را در کنار هم به اشتراک بگذارید و مایه دلگرمی هم شوید ریحانه عزیزی روانشناس گفت: همدلی باعث بهبود روابط اجتماعی و بهتر درک کردن درد و رنج دیگران می‌شود. احساس همدلی باعث ایجاد یک […]

تمرین همدلی با شریک زندگی

بهتر است با همسرتان تمرین همدلی کنید و سعی کنید به هم از لحاظ روحی نزدیک تر شوید و  احساساتتان را در کنار هم به اشتراک بگذارید و مایه دلگرمی هم شوید ریحانه عزیزی روانشناس گفت: همدلی باعث بهبود روابط اجتماعی و بهتر درک کردن درد و رنج دیگران می‌شود. احساس همدلی باعث ایجاد یک […]
تمرین همدلی با شریک زندگی

سایت خبری زندگی

سپهر نیوز

Tags: