تمرینات ورزشی مناسب برای درمان پای پرانتزی

  برای رفع زانوی پرانتزی از چه روش هایی می توانیم کمک بگیریم توصیه های موثر برای برطرف کردن این حالت در خردسالان کدامند متخصصین فیزیوتراپی چه نوع تمرینات و حرکات ورزشی پیشنهاد میدهند انجام حرکات ورزشی در آب و یا آب‌درمانی جزو اصول درمان زانوی پرانتزی است. مرتضی رجائی، متخصص جراح و بیماری‌های استخوان […]

خرم خبر

خبرگذاری اصفحان

Tags: