تغییر دادن مدام شغل و این آسیب ها

افرادی که مدام تغییر شغل میدهند از چه مشکلاتی رنج میبرند مشکل آن ها از لحاظ روحی چیست چرا نمی توانند به شغل خود عادت کنند و مدام در فکر تغییردادن آن هستند؟ اگر مرتب شغل خود را عوض می‌کنید، نگران نباشید، ما اینجا نیستیم که شما را مقصر بدانیم. هدف از این مطلب سرزنش […]

کرمان نیوز

عرفان دینی

Tags: