تغییرات مختلف بدن ناشی از استرس

استرس مزمن داشتن چه عوارضی متوجه بدن ما میکند این عارضه در متابولیسم و سوخت وئ ساز بدن ما چه تغییراتی ایجاد می کند وقتی استرس داریم چه هورمونی در بدنمان ترشح می شود و چه روشهایی برای پیشگیری از استرس باید در پیش بگیریم در سال 1990 محققان گروه روانشناسی در دانشگاه ییل متوجه […]

بازی آزاد

پامنا موبایل لپ تاپ

Tags: