تشخیص و پیشگیری از آلزایمر قبل از مبتلا شدن

تشخیص و پیشگیری از آلزایمر قبل از مبتلا شدن
محققین به تازگی موفق به کشف شیوه ای برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر شدند به این ترتیب آن ها می توانند چندین سال قبل از ابتلای افراد به این عارضه از بروز آن پیشگیری کنند  پژوهشگران در یک شیوه تشخیصی جدید به تازگی موفق ساخت به نوعی اسکن مغزی شده اند که می تواند از 15 […]

تشخیص و پیشگیری از آلزایمر قبل از مبتلا شدن

محققین به تازگی موفق به کشف شیوه ای برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر شدند به این ترتیب آن ها می توانند چندین سال قبل از ابتلای افراد به این عارضه از بروز آن پیشگیری کنند  پژوهشگران در یک شیوه تشخیصی جدید به تازگی موفق ساخت به نوعی اسکن مغزی شده اند که می تواند از 15 […]
تشخیص و پیشگیری از آلزایمر قبل از مبتلا شدن

فروش بک لینک

خبر جدید

Tags: