تشخیص سرطان پروستات چگونه قطعی می شود؟

هنگامی که پس از اقدامات بیماریابی اولیه و یا هنگامی که در یک بیمار مراجعه کرده با علائم مشکوک به سرطان پروستات درصد احتمال وجود سرطان پروستات افزایش پیدا کرد بیمار مورد بیوپسی قرار می گیرد. زیرا این اقدام تنها تشخیصی است که وجود سرطان پروستات را قطعی می کند. بیوپسی توسط متخصص اورولوژی و […]

آهنگ جدید

دانلود موزیک

Tags: