ترمیم زخم ها با این روش ها

ترمیم زخم ها با این روش ها
محققان روی زندگی مگس لارو تحقیقاتی انجام دادند و متوجه شدند این نوع مگس می تواند در درمان انواع زخم ها به بیماران کمک کند و نسبت به رفع علائم  و بهبود و ترمیم زخم ها موثر باشند محققان توانسته‌اند لاروهایی را از نظر ژنتیکی تغییر دهند تا بتوانند در درمان زخم‌ها از آن‌ها استفاده […]

ترمیم زخم ها با این روش ها

محققان روی زندگی مگس لارو تحقیقاتی انجام دادند و متوجه شدند این نوع مگس می تواند در درمان انواع زخم ها به بیماران کمک کند و نسبت به رفع علائم  و بهبود و ترمیم زخم ها موثر باشند محققان توانسته‌اند لاروهایی را از نظر ژنتیکی تغییر دهند تا بتوانند در درمان زخم‌ها از آن‌ها استفاده […]
ترمیم زخم ها با این روش ها

مرکز فیلم

قرآن

Tags: