ترشح هورمون ها و میزان بروز افسردگی

میزان بروز افسردگی در زنان و دختران طی سال های تولید مثل آنها یعنی بین بلوغ و یائسگی، به بالاترین حد خود می رسد. بلوغ دختران بین ده تا چهارده سالگی رخ می دهد و طی آن پستان های آنها و مویبدنشان شروع به رشد می کند وقاعدگی آنها آغاز می شود. بلوغ صرف نظر […]

خبرگذاری اصفحان

اخبار کارگران

Tags: