تاثیر نور درمانی بر مشکلات روحی

تاثیر نور درمانی بر مشکلات روحی
نوردرمانی فایده های زیادی برای رفع مشکلات روحی و روانی بیماران دربردارد. انواع عارضه های روانشناسی مانند افسردگی پس از زایمان، اختلالات اضطرابی با روش لایت تراپی قابل درمان هستند. در ادامه به صحبت های دکتر لیورس روانپزشک هلندی دقت کنید. یک روانپزشک شهیر هلندی می گوید لایت تراپی یا نوردرمانی نه فقط برای درمان […]

تاثیر نور درمانی بر مشکلات روحی

نوردرمانی فایده های زیادی برای رفع مشکلات روحی و روانی بیماران دربردارد. انواع عارضه های روانشناسی مانند افسردگی پس از زایمان، اختلالات اضطرابی با روش لایت تراپی قابل درمان هستند. در ادامه به صحبت های دکتر لیورس روانپزشک هلندی دقت کنید. یک روانپزشک شهیر هلندی می گوید لایت تراپی یا نوردرمانی نه فقط برای درمان […]
تاثیر نور درمانی بر مشکلات روحی

Tags: