با شناخت بیماری شیزوفرنی باورهای غلط خود را کنار بگذارید

با شناخت بیماری شیزوفرنی باورهای غلط خود را کنار بگذارید
گسترش باورهای غلط  در مورد بیماری شیزوفرنی در جامعه باعث شده بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری حتی برای درمان خود اقدام نکنند.بیماری شیزوفرنی یا همان روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی یکی از اختلالات مربوط به سلامتی است که کمترین شناخت و اطلاعات در خصوص آن در دست است. مانند هر اختلال دیگری، بیماری شیزوفرنی نیز […]

با شناخت بیماری شیزوفرنی باورهای غلط خود را کنار بگذارید

گسترش باورهای غلط  در مورد بیماری شیزوفرنی در جامعه باعث شده بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری حتی برای درمان خود اقدام نکنند.بیماری شیزوفرنی یا همان روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی یکی از اختلالات مربوط به سلامتی است که کمترین شناخت و اطلاعات در خصوص آن در دست است. مانند هر اختلال دیگری، بیماری شیزوفرنی نیز […]
با شناخت بیماری شیزوفرنی باورهای غلط خود را کنار بگذارید

Tags: