بازگشت آنفولانزای مرغی! از شکار پرندگان وحشی خوداری کنید

بازگشت آنفولانزای مرغی! از شکار پرندگان وحشی خوداری کنید
چند وقتی بود که خبری از آنفولانزای مرغی نداشتیم و کم کم این تصور پیش آمده بود که این بیماری شاید ریشه کن شده باشد. آنفولانزای مرغی از جمله بیماری های خطرناک واگیر دار بین پرندگان است که امکان انتقال آن به انسان نیز به روش های مختلفی وجود دارد. در ادامه با دکتر سلام […]

بازگشت آنفولانزای مرغی! از شکار پرندگان وحشی خوداری کنید

چند وقتی بود که خبری از آنفولانزای مرغی نداشتیم و کم کم این تصور پیش آمده بود که این بیماری شاید ریشه کن شده باشد. آنفولانزای مرغی از جمله بیماری های خطرناک واگیر دار بین پرندگان است که امکان انتقال آن به انسان نیز به روش های مختلفی وجود دارد. در ادامه با دکتر سلام […]
بازگشت آنفولانزای مرغی! از شکار پرندگان وحشی خوداری کنید

Tags: