انواع اختلالات تیروئیدی در زنان باردار

انواع اختلالات تیروئیدی در زنان باردار
اختلالات تیروئیدی در دوران بارداری نیاز به بررسی و کنترل زیر نظر پزشک دارند. کم کاری یا پرکاری تیروئید می توانند به سلامت جنین آسیب برسانند. انواع نقایض جنینی ناشی از اختلالات تیروئیدی در بدن مادر در دوران حاملگی ایجاد می شوند. دو هورمون در دوران حاملگی به نام هایی HCG و استروژن موجب بالارفتن […]

انواع اختلالات تیروئیدی در زنان باردار

اختلالات تیروئیدی در دوران بارداری نیاز به بررسی و کنترل زیر نظر پزشک دارند. کم کاری یا پرکاری تیروئید می توانند به سلامت جنین آسیب برسانند. انواع نقایض جنینی ناشی از اختلالات تیروئیدی در بدن مادر در دوران حاملگی ایجاد می شوند. دو هورمون در دوران حاملگی به نام هایی HCG و استروژن موجب بالارفتن […]
انواع اختلالات تیروئیدی در زنان باردار

Tags: