استاتین با دوز بالا در بیماران قلبی، باعث تقویت بقا و کاهش خطر مرگ می شود

استاتین با دوز بالا در بیماران قلبی، باعث تقویت بقا و کاهش خطر مرگ می شود
با توجه به گزارشات یک مطالعه ی بزرگ انجام شده، دوزهای بالاتر از داروهای پایین آورنده ی کلسترول مانند استاتین می تواند باعث افزایش طول عمر در بیماران قلبی شود. این مطالعه در۵۰۹۰۰۰ بیمار مبتلا به اشکال مختلف بیماری های قلبی بررسی شد. محققان دریافتند که ۹ درصد بقای عمر این افراد نسبت به افراد […]

استاتین با دوز بالا در بیماران قلبی، باعث تقویت بقا و کاهش خطر مرگ می شود

با توجه به گزارشات یک مطالعه ی بزرگ انجام شده، دوزهای بالاتر از داروهای پایین آورنده ی کلسترول مانند استاتین می تواند باعث افزایش طول عمر در بیماران قلبی شود. این مطالعه در۵۰۹۰۰۰ بیمار مبتلا به اشکال مختلف بیماری های قلبی بررسی شد. محققان دریافتند که ۹ درصد بقای عمر این افراد نسبت به افراد […]
استاتین با دوز بالا در بیماران قلبی، باعث تقویت بقا و کاهش خطر مرگ می شود

Tags: