از تاثیر پروتئین ها در بدن چه میدانید

پروتئینها بعنوان مواد ساختمانی بدن ما می باشند. بافتها و اندامهای بدن از پروتئین تشکیل شده اند. اگر بدن را به یک ساختمان تشبیه کنیم پروتئین ها بعنوان آجرهای ساختمان خواهند بود. پروتئین ها در گوشت، تخم مرغ، شیر و حبوبات یافت می شوند. جهت رشد و ساخته شدن سلولهای جدید در بدن از قبیل […]

کیمیا دانلود

افق

Tags: