ارتباط بیش فعالی در خردسالان با مصرف شیرینی جات

ارتباط بیش فعالی در خردسالان با مصرف شیرینی جات
آیا مصرف موادقندی می تواند ارتباطی با بیش فعالی اطفال داشته باشد ؟استفاده زیاد از شیرینی جات توسط خردسالان می تواند در بیش فعالی آن ها تاثیرات منفی بگذارد و قندخون آن ها را بالا ببرد کارشناسان معتقدند مصرف زیاد مواد قندی در کودکان ارتباط مستقیمی با بروز بیش‌فعالی در آنان ندارد.  نتایج مطالعات اخیر […]

ارتباط بیش فعالی در خردسالان با مصرف شیرینی جات

آیا مصرف موادقندی می تواند ارتباطی با بیش فعالی اطفال داشته باشد ؟استفاده زیاد از شیرینی جات توسط خردسالان می تواند در بیش فعالی آن ها تاثیرات منفی بگذارد و قندخون آن ها را بالا ببرد کارشناسان معتقدند مصرف زیاد مواد قندی در کودکان ارتباط مستقیمی با بروز بیش‌فعالی در آنان ندارد.  نتایج مطالعات اخیر […]
ارتباط بیش فعالی در خردسالان با مصرف شیرینی جات

پرشین موزیک

Tags: