آیا دوست دارید ظاهر فرزندتان را خودتان طراحی کنید؟!

آیا دوست دارید ظاهر فرزندتان را خودتان طراحی کنید؟!
تمام پدر و مادرها دوست دارند علاوه بر داشتن فرزند سالم، فرزندشان ظاهری زیبا داشته باشد و به طور کلی صاحب تمام زیبایی ها باشد. البته صحبت ها و مقاله هایی هم تاکنون در این باره شنیده شده است که مثلا اگر به دریا نگاه کنید چشمان فرزندتان آبی می شود. اما به تازگی دانشمندان […]

آیا دوست دارید ظاهر فرزندتان را خودتان طراحی کنید؟!

تمام پدر و مادرها دوست دارند علاوه بر داشتن فرزند سالم، فرزندشان ظاهری زیبا داشته باشد و به طور کلی صاحب تمام زیبایی ها باشد. البته صحبت ها و مقاله هایی هم تاکنون در این باره شنیده شده است که مثلا اگر به دریا نگاه کنید چشمان فرزندتان آبی می شود. اما به تازگی دانشمندان […]
آیا دوست دارید ظاهر فرزندتان را خودتان طراحی کنید؟!

Tags: