آندوسكوپی با دكتر فرزاد فرامرزي فوق تخصص گوارش

آندوسكوپی با دكتر فرزاد فرامرزي فوق تخصص گوارش
آندوسکوپی سریع ترین و دقیق ترین راه برای تشخیص بیماری های گوارشی می باشد که در این عمل پزشک از وسیله مخصوصی برای مشاهده اعضای داخلی بدن مانند معده، مری و اثنی عشر استفاده می کند كاهش حجم معده با بالون بالون معده یک روش بدون جراحی و غیر دارویی برای کوچک کردن معده و […]

آندوسكوپی با دكتر فرزاد فرامرزي فوق تخصص گوارش

آندوسکوپی سریع ترین و دقیق ترین راه برای تشخیص بیماری های گوارشی می باشد که در این عمل پزشک از وسیله مخصوصی برای مشاهده اعضای داخلی بدن مانند معده، مری و اثنی عشر استفاده می کند كاهش حجم معده با بالون بالون معده یک روش بدون جراحی و غیر دارویی برای کوچک کردن معده و […]
آندوسكوپی با دكتر فرزاد فرامرزي فوق تخصص گوارش

Tags: