آسیب های پرتوقع بودن در زندگی مشترک

پر توقع بودن چه عواقبی دارد این نوع روحیات چه تاثیراتی روی زندگی مشترک میگذارند می خواهیم بازخوردهای مثبت و منفی این عارضه را بدانیم این عامل چه آسیب هایی به زندگی همسران وارد میکند فرض کنید به عنوان یک مرد که در سن ازدواج قراردارد با دختری آشنا می‌شوید که از هر لحاظ تصور […]

روزنامه قانون

اسکای نیوز

Tags: