Tag Archives: آیند؟ لکه

چرا بر روی ناخن مان لکه های سفید بوجود می آیند؟

چرا بر روی ناخن مان لکه های سفید بوجود می آیند؟ناخن ها با اینکه زیاد در چشم نیستند اما باز هم بعنوان جزیی از زیبایی حساب میشوند و خانم ها در زیباسازی آن ها کارهای متفاوتی انجام میدهند.از این رو وقتی ناخن زیبایی عادی اش را از دست میدهد آزار دهنده است.شاید شما هم ناخن هایتان با مشکل لکه سفید روبرو شده باشد یا در […] چرا بر روی ناخن… Read Article →