Tag Archives: آیا دارویی

آیا طب سنتی میتواند جایگزین طب دارویی شود؟

آیا طب سنتی میتواند جایگزین طب دارویی شود؟طب سنتی روشی بوده که در میان مردم بسیار خوب جا افتاده و مردم باورشان بر این است که طب سنتی میتواند موثرتر از هر درمانی باشد.دکتر حسن هاشمی،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،گفته است:طب سنتی میتواند تاثیری در ارتقاء سلامت جامعه و مردم بعنوان مکمل داشته باشد ولی نخواهد توانست جایگزین طب دارویی شود. […] آیا طب سنتی میتواند جایگزین طب دارویی… Read Article →