Tag Archives: آنتی درمان

سندرم آنتی فسفولیپید چست؟ از علل تا درمان

سندرم آنتی فسفولیپید چست؟ از علل تا درمانسندروم آنتی فسفولیپید چیست؟ بیماری های خود ایمنی را می توان از انواع مرموز و موزی ترین بیماری هایی که انسان به آنها مبتلا می شود نام برد؛ علل ابتلا به بیماری های خود ایمنی متفاوت است و هر کدام از این دسته اختلالات دلایل مربوط به خود را شامل می شود، اما لازم است […] سندرم آنتی فسفولیپید چست؟ از علل تا… Read Article →