Tag Archives: آموزان آسم

پیشگیری از بیماری آسم در دانش آموزان

پیشگیری از بیماری آسم در دانش آموزانبیماری آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در دوران کودکی و مهم ترین علت غیبت دانش آموزان از مدارس است. با توجه به تغییرات فصلی، بازگشایی مدارس در سه ماهه اول سال می تواند پیامدهای بیماری زایی برای کودکانمان در بر داشته باشد، اختلالات تنفسی، سرفه و خس خس سینه از نشانه های […] پیشگیری از بیماری آسم در دانش آموزان بیماری… Read Article →