Tag Archives: آمدن آمادگی

به دنیا آمدن نوزاد و این آمادگی ها

به دنیا آمدن نوزاد و این آمادگی هااگر منتظر به دنیا آمدن نوزادتان هستید و دلشوره برای زایمان دارید بهتر است نگاهی به  این مطلب بیندازید جنین پسر چند روز پس از تولد ختنه را در پیش دارد البیته زردی در روزهای اولیه تقریبا تمامی نوزادان را درگیر میکند و شما باید آمادگی  لازم برای همه این اتفاقات داشته باشید شماسوالاتی زیادی […] به دنیا آمدن نوزاد و این آمادگی… Read Article →