Tag Archives: آمار وسایل

آمار جدید از قاچاق وسایل دندانپزشکی

آمار جدید از قاچاق وسایل دندانپزشکیدندانپزشک ها امروزه نگران قاچاق وسایل مربوط به حرفه خود هستند طبق آمار جدید به تازگی وسایل دندانپزشکی در چنگال قاچاقچیان با افزایش هزینه مواجه شده اند و به این ترتیب در بازار تجهیزات مربوط به دندانپزشکی مشکلات عدیده ای رخ داده اشت رئیس اداره واردات تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان […] آمار جدید از قاچاق وسایل دندانپزشکی دندانپزشک ها امروزه… Read Article →