Tag Archives: آماده بلوغ

آماده سازی فرزندان برای ورود به دوره بلوغ

آماده سازی فرزندان برای ورود به دوره بلوغچگونه باید نوجوانان را از دوران بلوغ آگاه سازیم و به آن ها کمک کنیم تا با شرایط بلوغ کنار بیایند این دوران چگونه دورانی است چه ویزگی هایی دارد و والدین در قبال فرزندانشان چه وظایفی دارند آن ها چگونه باید فرزندانشان را برای ورود به این دوران آگاه سازند نوجوانی دوره ای از […] آماده سازی فرزندان برای ورود به دوره… Read Article →