Tag Archives: آشنا

عواقب ازدواج با آشنا

ازدواج با فامیل می تواند گزینه مناسبی برای آینده و سرنوشت شما نباشد می خواهیم این امر را از جهات مختلف بررسی کنیم و وصلت فامیلی را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و پی به ایرادها و پیامدهای این قبیل ازدواج ها ببریم از قدیم الایام رسم بر این بود که بزرگترها برای دختر و […] بازار بورس لردگان