Tag Archives: آشنایی با

آشنایی با بیماری شینگلز

آشنایی با بیماری شینگلزبا پیشرفت علم پزشکی و ساخت واکسن های به روز می توان از بیماری های همچون بیماری شینگلز که یک بیماری عفونی است و باعث احساس سوزش و التهاب پوست می شود جلوگیری نمود. بیماری شینگلز یک بیماری عفونی دردناک است که به دلیل وجود ویروس آبله مرغان در بزرگسالان ایجاد می شود بنابراین تمام […] آشنایی با بیماری شینگلز با پیشرفت علم پزشکی و ساخت واکسن… Read Article →

آشنایی با انواع زگیل

آشنایی با انواع زگیلزگیل یک بیماری پوستی ویروسی است که بر روی اندام های مختلف بدن مانند دست و پا می تواند شکل بگیرد.زگیل انواع مختلفی دارد و با توجه به نوع زگیل ها روش های درمانی بهبود آن توسط پزشکان پیشنهاد می گردد. نظر به شیوع روز افزون زگیل و اثرات منفی ان مطالبی هرچند خلاصه در […] آشنایی با انواع زگیل زگیل یک بیماری پوستی ویروسی است که… Read Article →