Tag Archives: آشنایی آزمایش

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدانبا پیشرفت علم پزشکی روش های مختلفی برای به تاخیر انداخت زمان باروری در خانم ها ایجاد شده است که به همین دلیل زنان می توانند با مشورت با پزشک و دستور متخصص زمان بندی مناسب با توجه به ذخیره تخمدانی خود داشته باشند. ذخیره تخمدانی کاهش ذخیره تخمدان میتواند به صورت کاهش کیفیت یا […] آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان با پیشرفت علم پزشکی روش… Read Article →