Tag Archives: آسیب میکند

آسیب هایی که موبایل به مغز وارد میکند

آسیب هایی که موبایل به مغز وارد میکندبارها شده که در اثر استفاده زیاد از موبالیتان سردرد گرفته اید یا دچار بی خوابی شده اید ولی علت این واکنش های عجیب که در مغزتان اتفاق می افتد را میدانید؟ امروزه با اعتیاد پیدا کردن به فضای مجازی مردم ساعات زیادی را با تلفن همراه خود به سر میبرند؛ به همین علت برای […] آسیب هایی که موبایل به مغز وارد… Read Article →