Tag Archives: آسیب دستگاههای

آسیب های ناشی از دستگاههای خنک کننده برای اطفال

آسیب های ناشی از دستگاههای خنک کننده برای اطفال  امروزه استفاده از کولرهای مختلف برای خنک ماندن از شر آفتاب و گرمای سوزاننده تابستان زیاد شده است اما مهمترین آسیب ناشی از این دستگاهها متوجه کودکان است ،والدین نباید فرزندانشان را در مسیر باد این دستگاههای خنک کننده بخوابانند خنک شدن و دور ماندن از نور آفتاب در این روز‌های گرم تابستان آرزوی […] آسیب های ناشی از دستگاههای خنک… Read Article →