Tag Archives: آسیب دانش

آسیب های صبحانه نخوردن در دانش آموزان

آسیب های صبحانه نخوردن در دانش آموزانتغذیه دانش آموزان باید مناسب باشد. طبق یک بررسی، پدر مادرانی كه علاقه مند هستند بچه هایشان در یادگیری رشد پیدا بکنند به این نکته توجه کنند که بچه هایی كه صبحانه نخورده مدرسه می‌روند حداقل بیست درصد كاهش یادگیری دارند. مهم ترین و اثر گذارترین وعده تغذیه ای صبحانه است. ما باید این را حتما توجه كنیم […] آسیب های صبحانه نخوردن در دانش آموزان تغذیه… Read Article →