Tag Archives: آزمایشات سرنوشت

آزمایشات ضروری و سرنوشت ساز قبل از عقد

آزمایشات ضروری و سرنوشت ساز قبل از عقدبرخی آزمایشات مهم قبل از ازدواج وجود دارند که زوجین موظف هستند آن ها را انجام دهند. آزمایش HIV و سایر آزمایش های مقاربتی جزو مهمترین آزمایشاتی هستند که به میزان قابل توجهی می توانند سلامت جنسی زوجین را تایید کنند. برگه ای که از طرف محضر به عروس و داماد داده می شود تا بعد […] آزمایشات ضروری و سرنوشت ساز قبل از… Read Article →