Tag Archives: آذر جهانی

12 آذر روز جهانی معلولان

12 آذر روز جهانی معلولانمعلولیت از جمله اختلالاتی است که قادر است تا زندگی انسان را دچار اختلال کند و حتی امید به ادامه زندگی را از فرد سلب نماید! اما چه بسیارند افرادی که معولیت نه تنها مانع پیشرفت آنها نشده، بلکه به سکوی پرتابی تبدیل شده برای دستیابی به موفقیت ها و پیروزی های بیشتر. در ادامه […] 12 آذر روز جهانی معلولان معلولیت از جمله اختلالاتی است… Read Article →