Tag Archives: ؟ بخورند

کودکان چه غذایی بخورند تا باهوشتر شوند ؟

کودکان چه غذایی بخورند تا باهوشتر شوند ؟ باهوشتر می خواهید؟ با غذاها و تغذیه سالم شروع کنید. ضریب هوشی کودکان ، اکثراً ژنتیکی تشخیص داده شده، ولی عوامل محیطی نیز، نقش مهمی دارند که شامل تغذیه آنها  می شود. بر اساس مطالعه ای آنچه که فرزند شما قبل از سه سالگی می خورد ، می تواند بر روی نمره ضریب هوشی او در مدرسه، تأثیر گذار باشد. رژیم دوران… Read Article →