10 نشانه ی پنهان بیماری لثه

10 نشانه ی پنهان بیماری لثه
در صورت تشخیص هر یک از علائم بیماری لثه به دندانپزشک خود مراجعه کنید. خبرهای خوبی برای بیمارانی که به بیماری لثه مبتلا هستند، داریم. اگر از بیماری لثه رنج می برید و نیاز به جراحی دارید، اکنون احتمالا قادر هستید با دهان پر از گاز پانسمان و بخیه های پس از عمل خداحافظی کنید. […]

10 نشانه ی پنهان بیماری لثه

در صورت تشخیص هر یک از علائم بیماری لثه به دندانپزشک خود مراجعه کنید. خبرهای خوبی برای بیمارانی که به بیماری لثه مبتلا هستند، داریم. اگر از بیماری لثه رنج می برید و نیاز به جراحی دارید، اکنون احتمالا قادر هستید با دهان پر از گاز پانسمان و بخیه های پس از عمل خداحافظی کنید. […]
10 نشانه ی پنهان بیماری لثه

Tags: