Tag Archives: 7 است

شستن این 7 وسیله ضروری است

شستن این 7 وسیله ضروری استآلودگی ها از طریق وسایل مورد نیاز انسان به انسان منتقل میشوند و این وسایل همان هایی هستند که در این زندگی لازم هستند.باید تمیز بودن این وسایل را به دقت زیر نظر بگیریم و هر زمان که دیدیم آن ها کثیف هستند و آلودگی دارند آن ها را بشوییم تا خود را از بیماری […] شستن این 7 وسیله ضروری است آلودگی ها از… Read Article →

7 مورد سرطان زا کشف شده است

7 مورد سرطان زا کشف شده استدر سرطان میتوان مرگ سلول ها را مشاهده کرد و افراد سرطانی به مرور زمان سلول هایشان از بین میرود.Carcinogen نام انگلیسی کارسینوژن یا همان ماده سرطان زا میباشد که تا کنون چندین مورد از این عوامل کشف شده است.بر اساس جدیدترین مطالعات،5 ویروس,فلز کبالت و 1 حلال صنعتی از دیگر موارد سرطان زا هستند […] 7 مورد سرطان زا کشف شده است در… Read Article →