Tag Archives: ۲۵

کودکان باید کمتر از ۲۵ گرم در روز شکر افزوده بخورند

کودکان باید کمتر از ۲۵ گرم در روز شکر افزوده بخورند بنا بر بیانیه‌ی علمی‌ای که در مجله‌ی جامعه‌ی قلب آمریکا به نام Circulation منتشر شد و حدود مشخصی را برای شکر افزوده برای کودکان توصیه می‌کند، کودکان و نوجوانان بین ۲ تا ۱۸ سال باید کمتر از ۶ قاشق چای خوری در روز شکر افزوده بخورند یا بنوشند. شش قاشق چای خوری برابر است با ۱۰۰ کالری و ۲۵… Read Article →