Tag Archives: غذایی ایرانی

برنامه غذایی نامناسب میان خانواده های ایرانی

برنامه غذایی نامناسب میان خانواده های ایرانیاز جمله عوامل ابتلای کودکان به سوء تغذیه اشتباهات تغذیه ای و برنامه غذایی ناسالم آن هاست. در صورتی که خانواده ها اصول تغذیه سالم را رعایت نکنند باعث آسیب به سلامت فرزندان و دیگر اعضای خانواده می شوند. در این مطلب، اهم “اشتباهات تغذیه‌ای” مردم کشورمان که باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از بیماریهای مختلف […] برنامه غذایی نامناسب میان خانواده های ایرانی از… Read Article →