Tag Archives: (تطبیق بیماری

اختلال انطباقی (تطبیق پذیری) در بیماری افسردگی

اختلال انطباقی (تطبیق پذیری) در بیماری افسردگیاختلال انطباقی هنگامی تشخیص داده می شود که افسردگی به واقع واکنش روشنی نسبت به فشار روانی بیرونی باشد. این بیماری همانند غصه داری نیست. غصه داری همان حالت های احساسی و ظاهری افسردگی را دارد با این تفاوت که غصه داری معمولا بدون اینکه نیاز به کارهای درمانی داشته باشد بهبود می یابد البته […] اختلال انطباقی (تطبیق پذیری) در بیماری افسردگی اختلال… Read Article →