Tag Archives: آینده افسرده

آینده افراد افسرده

با توجه به تصویری که افراد افسرده از خود و افراد پیرامون خود در ذهن دارند تعجب آور نیست که ببینیم نمی توانند آینده بهتری را تصور کنند. آنها خود را گرفتار در دام موقعیت های دشواری می بینند که چندان در کنترلشان نیست. آنها احساس می کنند که در تغییر زندگی خود درزندگی اشخاص […] دانلود آهنگ جدید مجله اینترنتی